Protecția datelor

THR CG prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale.

I. Scopul colectării şi prelucrării datelor personale:

Conform cerinţelor legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, THR CG, operator de date cu caracter personal cu numărul 17444, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

II. Motivaţia colectării şi prelucrării:

Datele dvs. personale sunt necesare prestării de servicii ale THR CG pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură.

THR CG colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de e-mail) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu participanţii la cursuri, cu părinţii, pentru anunţarea modificărilor ce pot apărea în programe, pentru înştiinţarea apariţiei de noi programe, oportunităţi de angajare şi reduceri ale taxelor de şcolarizare utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice.

III. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal:

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către THR CG şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: împuternicitul operatorului, parteneri contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, organizaţii profesionale, angajatorul / potenţialul angajator al persoanei vizate, agenţii de selecţie şi plasare a forţei de muncă.

IV. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi / sau prelucrate:

La cererea persoanelor fizice, THR CG confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. THR CG se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile legii 677/2001.

Conform legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de:

  • Dreptul de acces,
  • De intervenţie asupra datelor,
  • Dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale,
  • Dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către THR CG a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către THR CG direct la sediu. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, print-o cerere la adresa de e-mail: info@thrgroup.ro

Back to Top