Prezentarea cursurilor

Fie că ai nevoie de un atestat de ghid sau de brevet de turism, fie că îţi trebuie o dovadă a cunoştinţelor de limbi străine pentru angajare într-o ocupaţie din turism, ai nevoie de un certificat de competenţă lingvistică. Acesta este un document care certifică, pe baza unui test standardizat, nivelul tău de cunoştinţe de limbi străine.

Testarea este asigurată pentru limba engleză şi limba română (în cazul cetăţenilor străini).

Documentele necesare pentru înscriere sunt: carte de identitate sau paşaport (copie şi original) şi chitanţă pentru plata contravalorii examenului de competenţă.

Examenul constă într-o probă scrisă (înţelegere, citire, redactarea unui text) şi o probă orală (conversaţie pe teme generale).

Certificatul de competenţă lingvistică în turism obţinut este recunoscut de Ministerul Turismului.

Certificatul de competenţă lingvistică în turism nu are corespondent CEFRL (Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine).

Formular înscriere


Reduceri
Back to Top