Politica de calitate

Ne preocupăm de îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor din organizaţie care concură la realizarea serviciilor, în scopul satisfacerii tuturor beneficiarilor săi.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestei politici ne vom asigura continuu că serviciile de formare profesională oferite satisfac cerinţele şi necesităţile beneficiarilor, ale diverselor organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale sau ale publicului larg.

De aceea, politica THR CG privind calitatea este orientată către atingerea următoarelor obiective:

  • Consolidarea şi diversificarea serviciilor,
  • Oferirea unui grad înalt de încredere faţă de serviciile furnizate, acestea fiind în conformitate cu necesităţile determinate care sunt stabilite şi monitorizate prin analizele efectuate de management.

Ne preocupăm de îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității implementat, care este evaluat în cadrul analizelor managementului, ocazie cu care se evaluează și îndeplinirea obiectivelor de calitate, precum și adecvarea prezentei politici în domeniul calității.

Back to Top