Înscriere

Înscrierile au loc permanent de luni până vineri în intervalul 10:00 - 13:00, 14:00 - 16:00.

Condiţii de înscriere:

 • Vârstă minimă: 16 - 18 ani (în funcţie de curs / program),
 • Studii superioare, liceu cu / fără diplomă de bacalaureat, 8 sau 10 clase (în funcţie de curs / program),
 • Sănătate şi ţinută corespunzătoare.

Data limită pentru înscrieri este ziua lucrătoare anterioară începerii cursului.

Actele necesare:

 • Formular înscriere,
 • Fișă date personale,
 • Contract formare profesională (se completează la sediul THR CG),
 • Copie certificat de naştere,
 • Copie certificat de căsătorie (în cazul în care numele din cartea de identitate nu corespunde cu cel din certificatul de naștere),
 • Copie act de identitate,
 • Copie act de studii,
 • Adeverinţă medicală ("apt pentru a urma cursul" / "clinic sănătos") sau fișă de medicina muncii pentru persoanele angajate - în funcţie de curs (detalii),
 • În vederea efectuării pregătirii practice este posibil ca unii agenți economici să solicite conform HG nr. 355/2007, următoarele investigații medicale: examen coproparazitologic, coprobacteriologic, hemoleucogramă etc.
 • Cazier judiciar (numai pentru cursul de specializare Ghid Naţional de Turism Touroperator),
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (numai pentru cursul de Ghid Naţional de Turism Touroperator),
 • Dosar (de orice tip),
 • CV (Curriculum Vitae).

Înscriere cetățeni străini:

 • Dovadă drept de ședere,
 • Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
 • Diplome echivalate (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor: CNRED),
 • Documente personale de identificare.

Actele se pot trimite pe adresa de email: info@thrgroup.ro

Admiterea la cursurile de calificare / perfecționare profesională se realizează în urma analizei dosarului de înscriere (este necesară întrunirea condițiilor specifice fiecărui curs).

Admiterea la cursurile de specializare profesională constă în:

 • Interviu de selecţie și test de verificare a cunoștințelor generale despre artă, istorie, cultură, folclor, geografie (numai pentru cursul Ghid Naţional de Turism - Touroperator),
 • Analiza dosarului de înscriere (este necesară întrunirea condițiilor specifice fiecărui curs).

Tarifele aferente cursurilor / programelor cuprind:

 1. Taxa de 100 lei, nerambursabilă, reprezentând procesarea dosarului de înscriere,
 2. Tariful de şcolarizare care se poate achita integral sau în două rate, astfel:
  • Prima rată, reprezentând 50% din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului,
  • A doua rată, reprezentând diferenţa de 50%, se plăteşte la jumătatea cursului.
 3. Taxa de examen și eliberarea diplomelor / certificatelor.

Absolvirea / evaluarea finală:

 • Examen scris,
 • Probă practică / proiect (în funcţie de curs / program).

Este datoria fiecărui absolvent de a se interesa la secretariatul școlii când se poate programa pentru (re)examinare.

Cursantul are posibilitatea de a se transfera o singură dată la un alt program de formare profesională de acelaşi tip.

Tipuri de certificate obţinute:

 • Certificate de calificare sau de absolvire tip Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice / Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu recunoaştere naţională și internațională pentru absolvenţii cursurilor de calificare, specializare, perfecționare şi limbi străine, însoţite de suplimentul descriptiv cu competenţele profesionale dobândite.
 • Certificate eliberate de THR CG pentru absolvenții cursurilor de tip training / personalizate / workshopuri.
Back to Top