Informații utile

THR CG organizează:

  • Cursuri de calificare profesională pentru ocupaţii de bază din industria turismului şi HoReCa,
  • Cursuri de specializare profesională în scopul dezvoltării carierei,
  • Cursuri de management pentru activităţi din turism în vederea obţinerii brevetului de turism,
  • Programe de instruire / formare în turism pentru personalul salariat,
  • Programe intensive de limbi străine,
  • Cursuri în domeniile: management, resurse umane, marketing, artă culinară, artă florală, vânzări, relaţii publice şi comunicare,
  • Examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în turism.

Cursurile şi programele de pregătire se desfăşoară în conformitate cu standardele ocupaţionale / de pregătire, dezvoltând competenţe profesionale specifice diverselor ocupaţii din industria turismului şi HoReCa, necesare asigurării unor servicii de calitate, conform standardelor internaţionale.

Certificatele de calificare şi de absolvire eliberate în sistemul de formare profesională a adulţilor sunt recunoscute la nivel naţional și internațional.

Certificatele de absolvire / participare obținute în urma altor tipuri de cursuri organizate de THR CG, dau o recunoaștere excelentă pe piață, maximizând șansele de angajare și reușită profesională, ele neavând totuși o recunoaștere formală de către ministerele de resort.

Echipa de formatori a THR CG are o vastă experienţă didactică, dar mai ales practică în domeniu, transpusă şi în manuale de specialitate care alcătuiesc o bogată şi variată colecţie. Aceasta vine în sprijinul cursanţilor şi este la dispoziţia celor interesaţi.

Activităţile THR CG se desfăşoară la sediul din Bucureşti, în colaborare cu partenerii din alte localităţi sau direct la agenții economici, la solicitarea acestora.

La cursurile şi programele organizate în teritoriu, pe lângă taxele de şcolarizare, se adaugă cheltuielile de organizare (transport, cazare şi masă, chirie săli) pentru personalul de instruire al THR CG care se deplasează în localitatea respectivă.

Procesul de formare profesională se desfăşoară în timpul săptămânii (de luni până joi) sau în weekend (vineri și sâmbătă), dimineaţa între orele 9:00 – 13:00 sau după - amiaza între orele 16:30 – 20:20). Programul poate fi stabilit de comun acord cu agentul economic care trimite la formare mai mulți cursanți din aceeași societate.

Programele de formare profesională pentru cursurile de calificare, specializare şi perfecționare cuprind 1/3 instruire teoretică şi 2/3 instruire practică din numărul total de ore prevăzut.

Practica profesională se realizează în societăţile comerciale din care provin cursanţii sau prin repartizarea lor în unităţi de prestigiu din turism şi industria HoReCa, din Bucureşti. Cursanții care au domiciliul în altă localitate au responsabilitatea de a-și asigura desfășurarea stagiului de practică.

Fiecare participant la cursuri / programe primeşte suporturi de curs, bibliografii şi tematici de practică în producţie (unde este cazul).

Participanţii la cursuri şi programe domiciliaţi în alte localităţi din ţară beneficiază de cazare în hotelul Ramada Parc din Bucureşti, la tarife preferenţiale.

Back to Top