Eliberarea actelor de studii

Program eliberare acte: luni, miercuri şi vineri, 10:00 – 13:00.

Se eliberează pe baza actului de identitate.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri, autentificată la notariat, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.

Duplicate

Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome Monitorul Oficial, anunţul urmând să cuprindă următoarele date:

  • Denumirea actului de studii original,
  • Numele, iniţiala / iniţialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului,
  • Anul finalizării studiilor în cauză,
  • Seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii,
  • Denumirea instituţiei emitente.

După publicarea anunţului, titularul actului de studii se va prezenta la sediul THR CG cu Monitorul Oficial şi va depune o cerere de eliberare a duplicatului, urmând ca eliberarea acestuia să aibă loc în 30 de zile de la aprobarea cererii.

Atenţie! Duplicatul se eliberează o singură dată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a acestuia.

Program arhivă: vineri, 14:00 – 16:00 (+40 21 5492 850 / 852).

Apostilare și supralegalizare

Pentru recunoaşterea internaţională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obţinute în România este necesară apostilarea (ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga) sau supralegalizarea (ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticităţii diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competenţe profesionale. Verificarea autenticităţii se face de către instituţia emitentă.

Pentru verificarea autenticităţii certificatelor de competenţe profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de ANC trebuie să vă adresaţi Direcţiei Standarde Ocupaţionale, Calificări şi Atestare din cadrul Secretariatului Tehnic al ANC.

Pentru verificarea autenticităţii certificatelor de calificare şi de absolvire obţinute în urma cursurilor de formare profesională trebuie să vă adresaţi comisiei judeţene care a autorizat furnizorul de formare profesională.


Țările semnatare ale Convenției de la Haga
Back to Top