Centru mediere / consiliere


ian 29, 2022

Centrul de mediere a muncii are ca scop facilitarea întâlnirii dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Pentru a identifica domeniile ocupaționale colaborăm cu agenții economici care au posturi disponibile și / sau care caută angajatul care se potrivește cel mai bine cerințelor lor.

Serviciile de mediere a muncii:

 • Informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, afișarea, organizarea de târguri ale locurilor de muncă,
 • Mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondență a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul,
 • Preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența și interesele acestora.

Servicii de mediere a muncii pentru:

 • Șomeri,
 • Persoane fără statut de şomer aflate în căutarea unui loc de muncă,
 • Persoane angajate care doresc să-şi schimbe locul de muncă,
 • Tineri absolvenți ai învățământului gimnazial, liceal sau universitar,
 • Studenti,
 • Agenţi economici care solicită forţă de muncă.

Persoanele care solicită servicii de mediere a muncii, aflate în căutarea unui loc de muncă, vor fi înscrise în registrul de evidenţă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru fiecare se va întocmi un plan individual de mediere a muncii.

Acreditare

Centrul de informare și consiliere profesională are ca obiectiv principal creşterea şanselor de a găsi un loc de muncă pe măsura aspiraţiilor profesionale, pregătirii profesionale şi ofertei de locuri de muncă existente pe piaţa locală.

Servicii oferite în cadrul centrului:

 • Informarea profesională,
 • Consilierea profesională.

1. Informarea profesională:

 • Furnizarea de informaţii legate de evoluţia pieţei muncii, posibilităţi de instruire, modalităţi de folosire a testelor de autoevaluare.

Activităţi desfăşurate în cadrul informării profesionale:

 • Identificarea nevoilor de informare ale clientului,
 • Acordarea de informaţii privind piaţa muncii,
 • Identificarea acelor informaţii necesare clientului.

2. Consilierea profesională:

 • Formă confidenţială de a oferi sprijin persoanelor aflate în situaţii de criză (şomaj) sau în scopul prevenirii acestora.

Activităţi desfăşurate în cadrul consilierii profesionale:

 • Identificarea problemelor clientului,
 • Stabilirea împreună cu persoanele consiliate a paşilor ce trebuie parcurşi pentru alegerea ocupaţiei, pentru încadrarea în muncă sau formarea profesională,
 • Formularea obiectivelor clientului,
 • Întocmirea bilanţului profesional al clientului,
 • Întocmirea planului individual de acţiune,
 • Aplicaţii practice pentru însuşirea tehnicilor şi instrumentelor de căutare a unui job,
 • Stabilirea unor "teme pentru acasă",
 • Întocmirea unor planuri de rezervă,
 • Monitorizarea şi evaluarea pe întreg parcursul procesului de informare şi consiliere profesională.

Principiile consilierii profesionale:

 • Asigurarea promptă şi eficientă a serviciilor de informare şi consiliere profesională a tuturor persoanelor care solicită consiliere,
 • Manifestarea corectitudinii şi confidenţialităţii în relaţiile cu persoanele care solicită consiliere,
 • Menţinerea neutralităţii, avându-se în vedere doar interesele clientului.
Acreditare

Contact:

Back to Top