Proiecte


oct 15, 2016

În privinţa proiectelor de viitor, THR CG, prin departamentul Formare profesională / Proiecte, îşi propune:

 1. Analiza nevoilor existente ale organizaţiilor din domeniul HoReCa pentru:
  • Satisfacerea cerinţelor de pregătire a personalului propriu,
  • Creşterea competitivităţii economice a IMM - urilor de profil,
  • Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului în teritoriu.
 2. Consultanţă / parteneriat în identificarea de oportunităţi:
  • Pentru accesarea de fonduri structurale POCU (Program Operațional cu Capital Uman), POR (Program Operațional Regional) pentru activităţi de pregătire a personalului propriu (formare profesională pe întreg parcursul vieţii),
  • Pentru accesarea de fonduri structurale (nerambursabile) destinate creşterii competitivităţii economice a IMM - urilor de profil, pentru dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului în cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării, POC (Program Operațional Competitivitate), POR.
 3. Consultanţă / parteneriat în elaborarea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale POCU pentru următoarele obiective tematice:
  • Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității acesteia,
  • Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare,
  • Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții.
 4. Consultanţă / parteneriat în proiecte finanțate direct de U.E. (Leonardo da Vinci, Erasmus, ORIZONT 2020, COSME). THR CG deține codul PIC 915896408 (Participant Identification Code) necesar pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul proiectelor Erasmus+.

Proiecte POSDRU:

 • Şanse egale pe piaţa muncii pentru femeile din regiunile Nord - Est şi Bucureşti - Ilfov prin calificare în turism (2014 - 2015),
 • Competenţă garantată pentru piaţa muncii (2011 - 2013),
 • Competenţe pentru adaptabilitate, flexicuritate şi durabilitate în sectorul ospitalităţii şi turismului (2011 - 2014),
 • Fit to Tourism – FIT TOUR (2010 - 2012),
 • Alege o carieră în turism – ospitalitate, calificarea și recalificarea angajaților în regiunile Sud - Est, Sud - Muntenia și București - Ilfov (2010 - 2013),
 • Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud - Est, Sud - Muntenia şi Bucureşti - Ilfov (2010 - 2013),
 • Transfer de inovaţie, formarea profesioniştilor din turism pentru eco - eticheta europeană prin învăţământ la distanţă (2008 - 2010),
 • Formare continuă pentru un viitor mai bun (2010 - 2012).

Proiecte Leonardo da Vinci și PHARE:

 • PHARE 2000 > Dezvoltarea Resurselor Umane: THR CG a participat ca partener sau subcontractant în 4 regiuni din ţară (cursuri),
 • 1999 – 2001 > Leonardo da Vinci - FormaHotel, P/99/1/075303/PI/I.1.1.b/FPC: THR CG a participat ca partener alături de unităţi de profil din Portugalia, Spania, Franţa, Italia, Cehia. Solicitant: Albino Ferreira – Consultores, Braga, Portugalia. Obiectiv: formarea lucrătorilor pentru industria hotelieră. THR CG a realizat materiale didactice pentru producţie culinară,
 • 2000 - 2002 > Socrates – Dunărea, Legătură între Culturi și Popoare. Solicitant: Austria. Parteneri: Austria, Bulgaria, Slovacia, România. THR CG a participat ca asociat al CNIT,
 • 2002 - 2004 > ISI - Istruzione e Servizi alle Imprese. THR CG a participat ca partener la proiect. Promotorii proiectului au fost ENAIP Friuli Venezia Giulia pentru Italia şi MTTC - ANT România. Parteneri italieni: ENAIP Veneto, Action SRL, WIGWAM. Obiectiv: creşterea competenţelor profesionale ale persoanelor direct implicate în activităţile de turism rural, agroturism, B&B, centre de informare turistică, capabili să disemineze experienţa acumulată în reţeaua de turism,
 • 2002 - 2004 > Formare pentru Lucrători și Întreprinzători din Sectorul Turism. Promotor: CESCOT Nazionale Italia. THR CG a participat ca partener,
 • 2002 - 2005 > UnioneForma pentru pregătirea personalului şi promovarea echipamentelor Zanolli. Promotor: Sistema Impresa, Regiunea Trento, Italia,
 • 2003 – 2004 > ASFORM cu regiunea Friuli Venezia Giulia, Italia şi CentruM,
 • 2003 > Integrarea pe piaţa muncii a tinerilor şomeri din regiunea Bucureşti - Ilfov,
 • 2004 > Servicii de instruire profesională – Hotel Dunărea, Galaţi,
 • 2005 > Lifelong Learning – Hotel Unirea Iaşi şi SC Milcofil SA, Focşani,
 • SLEST (Standard Lingvistic European pentru Sectorul Turistic) în parteneriat cu instituţii din Italia, Slovenia, Germania, Franţa, Marea Britanie etc.,
 • Recunoaşterea în Turism, în parteneriat cu Slovacia şi Italia,
 • TMT (Transparenţă pentru Mobilitate în Turism),
 • Multilateral Projects Transfer of Innovation. THR CG a fost partener alături de 6 firme din Italia şi o firmă din Slovacia.

Fonduri Regionale Abruzzo:

 • TOOLS (Tourism Opportunities in the Labour System). Partener: Universita dei Sapori, Perrugia.

Pentru informaţii şi asistenţă în întocmirea şi implementarea de proiecte, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: info@thrgroup.ro / georgiana.surdulescu@outlook.com, telefonic: +4 021 5492 830 / +40 746 761 518 sau prin fax: +4 021 5492 831.

Back to Top