Proiecte


ian 2, 2023

În privinţa proiectelor de viitor, THR CG, prin departamentul Formare profesională / Proiecte, îşi propune:

 1. Analiza nevoilor existente ale organizaţiilor din domeniul HoReCa pentru:
  • Satisfacerea cerinţelor de pregătire a personalului propriu,
  • Creşterea competitivităţii economice a IMM - urilor de profil,
  • Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului în teritoriu.
 2. Parteneriat în identificarea de oportunităţi:
  • Pentru accesarea de fonduri structurale POCU (Program Operațional cu Capital Uman), POR (Program Operațional Regional) pentru activităţi de pregătire a personalului propriu (formare profesională pe întreg parcursul vieţii),
  • Pentru accesarea de fonduri structurale (nerambursabile) destinate creşterii competitivităţii economice a IMM - urilor de profil, pentru dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului în cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării, POC (Program Operațional Competitivitate), POR.
 3. Parteneriat în elaborarea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale POCU pentru următoarele obiective tematice:
  • Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității acesteia,
  • Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare,
  • Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții.
 4. Parteneriat în proiecte finanțate direct de U.E. (Leonardo da Vinci, Erasmus, ORIZONT 2020, COSME). THR CG deține codul PIC 915896408 (Participant Identification Code) necesar pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul proiectelor Erasmus+.
 5. Consultanță privind întocmirea cererilor de finanțare cu fonduri europene, fonduri guvernamentale, alte fonduri.

Proiecte POCU:

 • Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei și dezvoltarea comunitară a orașului Flamânzi, Cod SMIS 102976,
 • Ștefănești - Măsuri integrate pentru o societate incluzivă, Cod SMIS 114821,
 • EcoAdapt – Adaptarea angajaților la dinamica sectoarelor economice cu potențial de specializare inteligentă – Regiunea Sud-Est, Cod SMIS 117648 (2018 - 2019),
 • Mereu activi! - Cod SMIS 120406 (2018 - 2019).

Proiecte POSDRU:

 • Şanse egale pe piaţa muncii pentru femeile din regiunile Nord - Est şi Bucureşti - Ilfov prin calificare în turism (2014 - 2015),
 • Competenţă garantată pentru piaţa muncii (2011 - 2013),
 • Competenţe pentru adaptabilitate, flexicuritate şi durabilitate în sectorul ospitalităţii şi turismului (2011 - 2014),
 • Fit to Tourism – FIT TOUR (2010 - 2012),
 • Alege o carieră în turism – ospitalitate, calificarea și recalificarea angajaților în regiunile Sud - Est, Sud - Muntenia și București - Ilfov (2010 - 2013),
 • Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud - Est, Sud - Muntenia şi Bucureşti - Ilfov (2010 - 2013),
 • Transfer de inovaţie, formarea profesioniştilor din turism pentru eco - eticheta europeană prin învăţământ la distanţă (2008 - 2010),
 • Formare continuă pentru un viitor mai bun (2010 - 2012).

Proiecte Leonardo da Vinci și PHARE:

 • PHARE 2000 > Dezvoltarea Resurselor Umane: THR CG a participat ca partener sau subcontractant în 4 regiuni din ţară (cursuri),
 • 1999 – 2001 > Leonardo da Vinci - FormaHotel, P/99/1/075303/PI/I.1.1.b/FPC: THR CG a participat ca partener alături de unităţi de profil din Portugalia, Spania, Franţa, Italia, Cehia. Solicitant: Albino Ferreira – Consultores, Braga, Portugalia. Obiectiv: formarea lucrătorilor pentru industria hotelieră. THR CG a realizat materiale didactice pentru producţie culinară,
 • 2000 - 2002 > Socrates – Dunărea, Legătură între Culturi și Popoare. Solicitant: Austria. Parteneri: Austria, Bulgaria, Slovacia, România. THR CG a participat ca asociat al CNIT,
 • 2002 - 2004 > ISI - Istruzione e Servizi alle Imprese. THR CG a participat ca partener la proiect. Promotorii proiectului au fost ENAIP Friuli Venezia Giulia pentru Italia şi MTTC - ANT România. Parteneri italieni: ENAIP Veneto, Action SRL, WIGWAM. Obiectiv: creşterea competenţelor profesionale ale persoanelor direct implicate în activităţile de turism rural, agroturism, B&B, centre de informare turistică, capabili să disemineze experienţa acumulată în reţeaua de turism,
 • 2002 - 2004 > Formare pentru Lucrători și Întreprinzători din Sectorul Turism. Promotor: CESCOT Nazionale Italia. THR CG a participat ca partener,
 • 2002 - 2005 > UnioneForma pentru pregătirea personalului şi promovarea echipamentelor Zanolli. Promotor: Sistema Impresa, Regiunea Trento, Italia,
 • 2003 – 2004 > ASFORM cu regiunea Friuli Venezia Giulia, Italia şi CentruM,
 • 2003 > Integrarea pe piaţa muncii a tinerilor şomeri din regiunea Bucureşti - Ilfov,
 • 2004 > Servicii de instruire profesională – Hotel Dunărea, Galaţi,
 • 2005 > Lifelong Learning – Hotel Unirea Iaşi şi SC Milcofil SA, Focşani,
 • SLEST (Standard Lingvistic European pentru Sectorul Turistic) în parteneriat cu instituţii din Italia, Slovenia, Germania, Franţa, Marea Britanie etc.,
 • Recunoaşterea în Turism, în parteneriat cu Slovacia şi Italia,
 • TMT (Transparenţă pentru Mobilitate în Turism),
 • Multilateral Projects Transfer of Innovation. THR CG a fost partener alături de 6 firme din Italia şi o firmă din Slovacia.

Fonduri Regionale Abruzzo:

 • TOOLS (Tourism Opportunities in the Labour System). Partener: Universita dei Sapori, Perrugia.

Pentru informaţii şi asistenţă în întocmirea şi implementarea de proiecte, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: info@thrgroup.ro sau telefonic: +4 021 5492 830.

Back to Top